אודות

אודות מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל

[עודכן: יולי 2016]

מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל משמש כארגון גג ל-56 ארגונים המייצגים את הקהילות אשר סבלו מרדיפות הנאצים במלחמת העולם השנייה : ממערב ומזרח אירופה עד לצפון אפריקה. הארגון אשר הוקם לפני למעלה מ 25 שנה, הוכר על-ידי ממשלת ישראל כארגון היציג של כל ציבור הניצולים בישראל.
מטרתו העיקרית של הארגון מאז הקמתו היא מאבק למען זכויות הניצולים בארץ ובחו"ל, זאת ע"מ להבטיח את קיומם בכבוד ואת רווחתם . בעבר היה חיוני המאבק בגלל אדישות והזנחת ממשלות ישראל לדורותיהן. בהווה נותרו עיוותים וחוסר צדק, זאת עקב פיצולם של הניצולים לקבוצות שונות ; בגלל בעיות משפטיות הנובעות מחוקים מיושנים ; אי מתן הכרה לקבוצות שלמות של ניצולים בשל תאריך עלייתם לישראל; חוסר השוויון בזכויות המוענקות על-ידי גורמים שונים ועוד. היום מדובר באוכלוסייה מזדקנת, שצרכיה השתנו עם השנים.

מטרה נוספת של הארגון היא לדאוג להנצחת זיכרון השואה והתקומה ולהנחלתו לדורות הבאים.

ב-2010 הוכר מרכז הארגונים , בהחלטת ממשלה, כמרכז יציג של כל ניצולי השואה בישראל.

המתכונת הארגונית שנקבעה בארגון הגג, ואשר נשמרת עד היום, היא של ארגון שאין בו חברות אישית אלא חברות קולקטיבית באמצעות ארגונים בעלי רקע דומה המוכנים לפעול יחד למען השגת פיצוי הולם לנרדפי הנאצים. במועצת הארגון מיוצגים נציגי כל הארגונים – והם אלה אשר בוחרים את הועד המנהל המונה 21 איש ואת יו״ר הארגון. המרכז מפעיל ועדות המטפלות במגוון הנושאים שעל סדר יומו.

פעילות המרכז היום

א. זכויות
1. השגת זכויות והטבות לקבוצות ניצולים אשר סבלו מרדיפות הנאצים ואשר טרם קבלו תשלומים או פיצויים כלשהם.
2. תיקון העוולות שנגרמו לניצולי שואה בקבלת הפיצויים וההקצבות מגרמניה , מישראל ומכל מקור אחר
3. מאבק על החזרת הרכוש הפרטי והקהילתי שנשדד מהיהודים, בעיקר במדינות מזרח אירופה
4. שתוף בהמשך המו״מ מול ממשלת גרמניה – יחד עם ועידת התביעות- לשיפור הפיצויים המשולמים ולהכללת אוכלוסיות נוספות לא     זכו לפיצוי עד כה ( בעיקר יוצאי חב״ם)
5. מאבק להשגת פיצוי נוסף בעבור ניצולים שחוו את השואה כילדים, לרוב כיתומים.
6. השגת רווחתם הכלכלית והרוחנית של הניצולים , לרבות פעולות תרבות
7. ארגון ותאום מערך התנדבותי לסיוע לניצולים בבתיהם
8. מיפוי ותכנון הצרכים של האוכלוסיה המזדקנת לשנים הקרובות
9. ניהול מגעים שוטפים עם משרדי הממשלה להבטחת והרחבת תקציבים – לרבות במסגרת ה״ועדה המתמדת" מול מנכ״ל משרד רוה״מ
10. סיוע לארגוני ניצולים הנמצאים במצוקה
11. מאבקים נגד אנטישמיות בעולם – לרבות חידוש פרסום ספרות נאצית
12. פעילות להוקרה והערכה לניצולים על תרומתם להקמתה של שגשוגה של מדינת ישראל
13. שתופי פעולה עם עיריות, מועצות מקומיות וגופים נוספים לאיתור הניצולים ולמתן הסיוע הנדרש

ב. הנצחה

1. הנצחתן של קהילות שהוכחדו בשואה והנחלת מורשתן לדורות הבאים
2. העמקת תודעת השואה והגבורה בקרב עם ישראל ( בעיקר בני נוער) ובקרב עמי העולם
3. עידוד וסיוע בהפקת סרטים, הצגות וספרים לרבות ביוגרפיות של שרידי השואה
4. ארגון כנסים וימי זיכרון בארץ.
5. השתתפות באירועי יום השואה הבינלאומי בחו״ל

ג. פרסום, מידע והסברה

1. הפקת, הוצאת והפצת חוברת כוללת על זכויות הניצולים
2. הפקת והפצת הביטאון ״ מזכר" ובו מידע עדכני על זכויות, חדשות מן הארץ ומהעולם, על מחקרים, ספרים וכו'
3. כנסים ומבצעי הסברה
4. הפצת מידע עדכני באמצעות אתר האינטרנט של המרכז ואמצעי ניו-מדיה