קראשניק

מיקום בארץ:חולון
אתר:בית עלמין דרום חולון-בת ים
מיקום בבית העלמין:גוש 12 אזור 7
סוג:אנדרטת מצבה
שנת הקמה:1983


תאור
אנדרטת המצבה בנויה בסיס המזכיר צורת מזבח ועליו מגן דוד שקודקודיו מופרדים ופנימיותו חלולה, ומתוכו עולה שם הקהילה, דבר שנותן את ההרגשה שבמגן דוד נוצר חלל של אובדן שקהילה זו היא חלק ממנו. על שטח פני הבסיס בצד ימין כתוב: "גל-עד זה לזכר קדושי עירנו והסביבה אנשים, נשים וטף שנהרגו נטבחו ונשרפו בחיים ומקום קבורתם לא נודע ה' ינקום דמם השפוך." ובצד שמאל רשום: "פה נטמן אפר ממחנה ההשמדה בלז'ץ שבו הושמדו קדושנו הי"ד.

מידע נוסף: "פנקס קהילות" בהוצאת יד ושם, כרך VII עמודים 523-519. העיר קראשיניק (Krasnik) שוכנה דרומית לעיר לובלין (Lublin) בפולין.