בית המשפט המחוזי קיבל ערעור נגד החלטת הועדה הרפואית העליונה של משרד האוצר

ב-9.1.2012 ניתן פסק דין חדש בבית המשפט המחוזי בתל אביב שעסק בניצול שואה שערער על החלטת הועדה הרפואית העליונה במשרד האוצר שקבעה לו שיעור נכות כולל של 48.82% עקב רדיפות הנאצים ללא הפעלת תקנה 12 (ע"ו 32015-10-11 אנגלר נ' הרשות).
הפעלת תקנה 12 (שכזכור מאפשרת הגדלה בשיעור של 25% מהנכות שהוכרה) היתה עשויה להעלות אותו מ-48.82% לדרגה שמעל 50% נכות שמשמעותה, נכון להיום, תוספת של 440 ש"ח לחודש לקצבת הנכות הרגילה או תוספת של 3,086 ש"ח לחודש לקצבת נזקק\נצרך; לפי סכומי התגמולים המפורטים באתר של הרשות לזכויות ניצולי שואה בכתובת: http://ozar.mof.gov.il/shoarights/benefits.html .

לגבי הפעלת לתקנה 12 קבע בית המשפט כי יש להתחשב בגילו של הניצול (70 באותו המקרה) אשר כולל גם את מצבו הבריאותי הכללי המושפע ממחלות שהגיל גרם להן (באותו המקרה – הן תגובה נפשית, מחלות לב ויתר לחץ דם שהוכרו והן בעיות שיניים וערמונית שלא הוכרו עקב רדיפות הנאצים).
בית המשפט קבע כי "ממצאי הוועדה, לפיהם המחלות "מטופלות ומאוזנות" [אשר היוו את הנימוק שלה לאי-הפעלת תקנה 12], אינם מונעים את הפעלתה של תקנה 12." כמו כן קבע בית המשפט כי "מן הראוי שתעשה זאת לגבי כל אחת מן הפגימות."

לבסוף קבע בית המשפט כי "לא בשולי הדברים, אשוב ואבהיר כי על הוועדה לשקול את יישומה של תקנה 12 בכל מקרה ומקרה על רקע תכליתה ותכלית החוק שינו סוציאלי במהותו ואשר מטרתו להיטיב עם הנכים אשר בריאותם נפגעה בשל הרדיפות. על כן, אין להפעיל את התקנה באופן דווקני ומצמצם."
את פסק הדין ניתן להוריד בכתובת: http://www.meidashoa.co.il/pdf/9-1-2012.pdf .

אזהרה: המידע נועד למטרות מידע והגברת מודעות לזכויות הניצולים בישראל ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית ו/או תחליף להם ו/או המלצה לנקיטת אמצעים ו/או הימנעות מהם.
> המידע להלן איננו כולל את מלוא היקף הסוגיות המשפטיות או הנסיבות האישיות השונות שהיו רלבנטיות לפסקי הדין האלו ואשר עלולות שלא להתאים לנסיבותיהם האישיות של קורבנות אחרים של רדיפות הנאצים. משום כך מומלץ לפנות לייעוץ משפטי או לרשות המוסמכת לפני ביצוע פעולה כלשהי בהסתמך על מידע זה. המחבר אינו נושא באחריות כלשהי כלפי הקורא וכל הסתמכות על האמור לעיל הינה באחריות המסתמך ועל דעתו בלבד.