לראשונה: גרמניה תשלם לנרדפים שלא זכו עדיין לפיצוי

ועידת התביעות פרסמה ב-25.12.2011 כי כתוצאה מהמו"מ שניהלה עם ממשלת גרמניה, יוכלו אלפי נרדפי נאצים שלא קיבלו בעבר כל תשלום עבור סבלם בתקופת השואה, להיות עשויים לקבל, לראשונה, סכום חד-פעמי של 2,556 אירו החל משנת 2012.
הקבוצות להן נוגעת ההחלטה בדבר מתן המענק מקרן הסיוע הן:
1. פליטים מאזורים בברה"מ שהיו בסכנת כיבוש נאצי ולא נכבשו כגון מוסקבה, סטלינגרד ולנינגרד- עד היום קריטריוני הזכאות של קרן הסיוע שנקבעו על ידי גרמניה לא אפשרו לתת את אותו המענק לפליטים יהודים רבים שברחו מאזורים שהיו בסכנה מוחשית לכיבוש ורדיפות נאציות אך לא נכבשו לבסוף אלא רק לפונים שברחו מאזורים שנכבשו. החל מה-1.1.2012 יהיו עשויים להיות זכאים לראשונה לקבל את המענק מהקרן גם יהודים שברחו בתקופה שבין ה-22.6.1941 ל- 27.1.1944 מאזורים שהיו מרוחקים עד 100 קילומטרים מהחזית המזרחית ביותר אליה התקדם הצבא הגרמני (הורמאכט), ואשר לא נכבשו בסופו של דבר.

אזור זה כולל גם את עיר הבירה מוסקבה ואזורים שלא נכבשו בסטלינגרד. כמו כן, כוללת הרחבה זו גם יהודים רבים שברחו מלנינגרד לפני תחילת המצור עליה בספטמבר 1941 (יהודים שברחו מלנינגרד לאחר תחילת המצור נכללים בתנאי הזכאות של הקרן כבר משנת 2008). אלו מהם שהגישו בקשה בעבר אבל נדחו אינם צריכים להגיש בקשה חדשה ובקשתם תיבדק מחדש. אולם אלו מהם ששינו את כתובתם צריכים ליצור קשר עם ועידת התביעות בכדי לעדכן שם את פרטי כתובתם.

מידע מלא בשפה הרוסית על תנאי הזכאות החדשים לקרן ניתן להוריד מהכתובת:
http://www.claimscon.org/forms/Hardship_guidelines_Russian.pdf

טופס בקשה למענק עם הסברים בשפה הרוסית והעברית ניתן להוריד מהכתובת:
http://www.claimscon.org/forms/HF-RussianHebrew5.2011.pdf

2. נרדפי נאצים ממדינות מערב אירופה שלא יכלו לקבל פיצויים בעבר ישנם נרדפי נאצים אזרחי מדינות ממערב אירופה שעד היום לא יכלו לקבל את המענק מהקרן, גם אם לא קיבלו בעבר כל פיצויי ממקור גרמני. כל זאת, מכיוון שבמהלך שנות ה-50 וה-60 גרמניה חתמה על הסכמים גלובליים עם מדינתם שתמורת שילומים היא היתה צריכה לפצות אותם במקום גרמניה.

לשם דוגמה: יהודים רבים אזרחי דנמרק שברחו ממנה בשנת 1943 לא יכלו לקבל כל פיצויי מגרמניה, ממשרד האוצר או מקרן הסיוע, עקב ההסכם הגלובלי שחתמה גרמניה עם דנמרק בשנת 1959 למרות שרובם לא קיבלו שום פיצויי מדנמרק כתוצאה מהסכם זה. מדינות אלו כוללות את אוסטריה, איטליה, בלגיה, בריטניה, דנמרק, הולנד, לוקסמבורג, נורווגיה, צרפת, שבדיה ושוויץ.

החל מה-1.1.2012 גם יהודים אלו יהיו עשויים לראשונה לקבל את המענק מהקרן בתנאי שהם לא קיבלו בעבר כל פיצויי מההסכם הגלובלי או ממקור גרמני, כגון הקצבה ממשרד האוצר שנבעה מהסכם השילומים בין גרמניה לישראל.

נרדפי נאצים שלא קיבלו בעבר כל פיצוי ממקור גרמני ושלא הגישו כל בקשה לקרן בעבר צריכים להגיש את טופס הבקשה לקרן בשפה האנגלית, גרמנית או צרפתית. ניתן להוריד את הטופס וההנחיות למילויו במגוון שפות מהכתובת:
http://www.claimscon.co.il/new/article.php?id=69

את נוסח ההודעה שפורסמה היום ניתן להוריד מהאתר של ועידת התביעות בכתובת:
http://www.claimscon.co.il/new/article.php?id=360

ההודעה כוללת גם הרחבה נוספת אשר רלבנטית אך ורק למי שמתגורר כיום במדינות הגוש הסובייטי לשעבר, ושלא יכול היה עקב כך לקבל עד היום כל תשלום. גרמניה הסכימה, לראשונה, להעניק מענק של 1,900 אירו מהקרן לנרדף נאצים ששני הוריו נספו כתוצאה מרדיפות הנאצים המתגורר מאותן מדינות. הרחבה זו לא חלה על נרדפים ממדינות אחרות, כגון תושבי ישראל, שיכולים לקבל מענק גבוה יותר של 2,556 אירו מקרן הסיוע, גם אם שני הוריהם לא נספו על ידי רדיפות הנאצים.